Contacta con ASET:

Asociación Sevillana de Empresas Turísticas
C/ Laraña, 4. Planta 3.
T.: 954 502 859
41003 Sevilla
turismosvq@gmail.com

Rafael Domínguez – Dirección General 
direcciongeneral@turismosvq.com

Ana Martínez Sánchez – Departamento de Comunicación 
aset.comunicacionsvq@gmail.com